Dobrodošli

Dobrodošli

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti i kulturnu suradnju u regiji – Kulturosfera osnovana je 2010. godine kao dobrovoljna, neprofitna, nevladina i nestranačka udruga sa sjedištem u Zagrebu.

Glavni ciljevi Udruge su prije svega promicanje hrvatskih kulturnih vrijednosti u zemlji i inozemstvu.

Poseban je naglasak na promicanju kulture i umjetnosti, kulturnoj suradnji u regiji, te razmjeni kulturnih dobara sa zemljama u regiji.

Želimo stvarati i promicati mreže kulturne razmjene sa ciljem ostvarivanja projekata s međunarodnim sudionicima, posebno sa zemljama u regiji.