O nama

O nama

Djelatnosti Udruge Kulturosfera su:

-okupljanje djelatnika i stvaraoca u kulturi i umjetnosti sa svih područja, od glazbe, kazališta, filma, pa do književnosti i slikarstva

-organizacija i priređivanje glazbenih koncerata i priredbi, festivala, izložaba, kazališnih i filmskih predstava, radionica, književnih večeri i susreta, kao i drugih kulturnih manifestacija, čiji su nositelji članovi Udruge.

-organizacija multimedijalnih prezentacija, javnih tribina, seminara, kolonija,

– poticanje i afirmacija glazbenog stvaralaštva,

-izdavanje nosača zvuka, te ostalih tonskih i video zapisa, sukladno zakonima,

-izdavanje knjiga, časopisa, publikacija, brošura, plakata iz područja svoje djelatnosti,

-rad s mladima i osnivanje glazbenih, pjesničkih, plesnih i drugih sekcija

-organizacija putovanja i izleta za članove Udruge u skladu s posebnim propisima

-drugi poslovi koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.